مازندران، شهرستان نور، ایزدشهر، گلسار 3

6200 53 44 011

فضای بازی کودکان

یکی از جاذبه های این مجموعه گردشگری توجه ویژه به کودکان می باشد که در جای جای آن امکاناتی برای کودکان دلبند شما مهیا گردیده است.

زنبیل خرید
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp