مازندران، شهرستان نور، ایزدشهر، گلسار 3

6200 53 44 011

پارکینگ سرپوشیده

در مجاورت بلوک های آپارتمانی پارکینگ های سرپوشیده وجود دارد.

ولی واحد های ویلایی میتوانند خودروی شخصی را در نزدیکی درب واحد پارک نمایند

برای استفاده واحد های آپارتمانی در مجاورت بلوک ها ، پارکینگ سرپوشیده واقع شده است و همچنین مهمانان واحدهای ویلایی میتوانند در نزدیکی درب واحد ها پارک نمایند .

زنبیل خرید
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp