مجموعه آبی

مجموعه آبی هتل ساحلی شهر شامل استخر آبگرم با متراژی حدود 300 متر مربع و دارای فضای آبی ویژه کودکان و با سقف متحرک به صورت سرپوشیده و روباز در
چهار فصل سال قابل استفاده می باشد.

زنبیل خرید